Bedriftsstyring - Hjelp

Styr din bedrifts medlemsliste på Minside

Bedriftsstyring innebærer å kunne invitere andre til din bedrift på Minside, samt å kunne administrere roller og rettigheter for brukere innad i bedriften.


  • Titler

  • Titler innad i bedriften er kun kosmetiske, og benyttes i stor grad kun til distinksjoner innad i bedriften. Bedriftmedlemmers tilgang til tjenester bestemmes av de faktiske tillatelse medlemmet er tildelt.

    Titlene er dog rangert internt i systemet, og bedriftens daglige ledere vil hentes ut og presenteres dersom man besøker bedriftens presentasjonsside her på Minside.

  • Tillatelser

  • Tillatelsene er systemet som styrer tilgang til tjenestene på Minside. Du kan velge mellom noen predefinerte sett av tillatelser, eller kombinere tilgang for den enkelte bruker.

    Obs! Dersom du tildeler administrator-rettigheter for bedriftsstyring for en annen bruker vil du ikke kunne redigere denne brukerens rettigheter, ei heller slette dem fra bedriften, før deres tillatelser endres igjen. Kontakt en administrator om en bruker tildeles for omfattende tillatelser.