Investorprofil - Hjelp

Opprett en investorprofil for din bedrift og publisér den for 400 000+ businessbrukere i purehelp.no.

  Profilen består av 8 seksjoner, hvor du bes vurdere din bedrift, dets ståsted og dets omgivelser. Sammen sikter disse punktene å presentere din bedrift, dets ståsted og fremtidsutsikter og kompetansen som finnes der.

 • Selskap og mål

  Seksjonen har som hensikt å la deg presentere bedriftens mål i korte trekk. Her kan du også laste opp dokumenter som presenterer din bedrifts kreditt- og selskapsverdi-vurdering.

 • Forretningsmodell

  Forretningsmodellen har som hensikt å la deg beskrive på hvilke måter din bedrift leverer verdi til dine kunder, samt i hvilken grad dette skiller seg fra andre lignende aktører.

 • Bransje og produkt

  Seksjonen lar deg beskrive hva som skiller ditt produkt/din produktteknologi fra andre aktører i markedssegmentet, samt produktets/teknologiens plass i markedssegmentet.

 • Marked og vekst

  Seksjonen lar deg beskrive din bedrifts posisisjon i markedet, hvordan dette kan utvikle seg i positiv retning fremover, samt konkurransen din bedrift står overfor, og hvilke trusler som kan oppstå rundt dette..

 • Ledergruppe

  Seksjonen har som hensikt å profilere ledergruppen i din bedrift, samt kompetansen denne gruppen besitter.

 • Eierskap og exit

  Seksjonen lar deg redegjøre for hvilke rettigheter eventuelle investorer kan forvente av din bedrift, samt vurdere hvilke kvaliteter ved din bedrift eventuelle investorer vil være interessert i.

 • Egenkapitalfinansiering

  Dersom du ønsker egenkapitalfinansiering til ditt selskap/prosjekt, kan du her redegjøre for hvilke summer som er tenkt, samt bruksområdene for disse pengene. Du kan også laste opp prospektfiler som beskriver prosjektet nærmere.

 • Lånefinansiering

  Dersom du ønsker lånefinansiering til ditt selskap/prosjekt, kan du her redegjøre for hvilke summer som er tenkt, samt bruksområdene for disse pengene.

 • Publiseringsvalg

  Her kan du velge om du ønsker profilen publisert så fort den er lagret og alle tilhørende filer skannet for skadelig innhold/virus. Systemet vil i så fall automatisk publisere så fort denne prosessen er gjennomført. Dette vil kunne ta omtrent 5 minutter.

 • Publisering
 • Profilen publiseres i purehelp.no, når du selv ønsker dette. Dersom du har rettigheter til å publisere, vil en knapp som tillater dette vises i toppen av presentasjonssiden.

 • Vi kan bistå i utformings- og publiseringsprosessen om dette er ønskelig. Ta kontakt i dag!